PepsiCo

Nous utilisons des cookies afin de fournir une expérience utilisateur fluide et conviviale sur notre site. En naviguant sur ce site, vous acceptez la politique d'utilisation des cookies. En savoir plus et gérer ces paramètres.

Actievoorwaarden Lays & Pepsi filmcode

ACTIEVOORWAARDEN

“Krijg een online filmcode cadeau!” (Carrefour actie)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Krijg een online filmcode cadeau” actie (verder te noemen: de “ Actie”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (de “ Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

De Actie is een initiatief van PepsiCo BeLux B.V.B.A in samenwerking met UniversCiné. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://lays.be/nl/actievoorwaarden-lay-s-pepsi-filmcode (de “ Actiepagina”).

De Actie

Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder de merknamen Lay’s en Pepsi en loopt van 1 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018 of zolang de voorraad strekt (de “ Actieperiode”). Via deze Actie, die geldt bij Carrefour supermarkten (Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Carrefour Express), kan men een UniversCiné code krijgen voor een gratis film ter waarde van ongeveer €2,99 t.e.m. €4,99. In totaal worden tot 29.800 films uitgegeven onder deze Actie, die geldt zolang de voorraad strekt. Wanneer/indien dit aantal is bereikt neemt de Actie automatisch een einde zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden jegens de Organisator.

Koop voor minimum 15€ aan producten Lay’s (minimum 90g, alle varianten) of producten Pack Pepsi of 7Up (pack van minimum 6 blikken/flessen, alle varianten, inclusief Pepsi Max en 7Up Lemon Lemon) of producten van Tostitos (alle varianten, Tortilla chips en/of Salsa), bij een Carrefour vestiging (keuze uit 3 varianten uit de producten hierna beschreven onder “Deelname”) ontvangt de Deelnemer 1 (één) deelnamecode. Deze deelnamecode ontvangt de Deelnemer in de E-Newsletter van Carrefour. Vervolgens dient de Deelnemer de deelname code in te geven op de Actiepagina. De filmcode geeft recht op het eenmalig afspelen van een film uit het geselecteerde aanbod van UniversCiné.

Één unieke filmcode geeft recht op 1 (één) film cadeau van UniversCiné. De klanten dienen uit de vooraf geselecteerde films te kiezen, uitgekozen voor deze actie. De unieke filmcodes kunnen tot en met 15 februari 2019 alleen worden verzilverd via de actiepagina voorzien voor deze actie op https://www.nl.universcine.be/corner/pepsico_action . Slechts 1 deelname aan de actie per persoon is toegestaan.

De unieke filmcodes zijn niet inwisselbaar voor contant geld, noch voor andere films dan de vooraf geselecteerde films en zijn niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.

De unieke filmcodes kunnen alleen worden ingewisseld op https://www.nl.universcine.be/corner/pepsico_action en niet via vestigingen van de Carrefour.

De unieke filmcodes kunt u vanaf 12 november 2018 t.e.m. uiterlijk 15 februari 2019 uitsluitend verzilveren via https://www.nl.universcine.be/corner/pepsico_action .

Bij het niet ontvangen van een unieke filmcode via Carrefour dient de klant zelf contact op te nemen met PepsiCo, via consumer.belux@pepsico.com. PepsiCo en/of UniversCiné en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Deelname

Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

· De volgende producten te kopen bij een Carrefour winkel (Carrefour Hypermarkt, Carrefour Market of Carrefour Express): Minimum 15€ aan producten Lay’s (minimum 90g, alle varianten) of producten Pack Pepsi of 7Up (pack van minimum 6 blikken/flessen, alle varianten, inclusief Pepsi Max en 7Up Lemon Lemon) of producten van Tostitos (alle varianten, Tortilla chips en/of Salsa) en een Carrefour klantenkaart met uw geregistreerde e-mailadres.

· Een e-mail krijgen met een uniek code om een movie te kijken op UniversCiné

· Naar de Wedstrijdpagina gelinkt aan de actie, ( https://www.nl.universcine.be/corner/pepsico_action ) te surfen

· De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina gelinkt aan de actie, onder meer

o Laat jouw gegevens achter op de UniversCiné website

o Log met de unieke code op jouw E-Newsletter in op de wedstrijdpagina gelinkt aan de actie

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze actievoorwaarden in zijn geheel.

Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van minimum 16 jaar. Voor deelnemers onder de 16 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.

De code is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

De Deelnemer verklaart zich door deelname aan deze Actie akkoord met deze actievoorwaarden.

UniversCiné

PepsiCo werkt voor deze Actie samen met UniversCiné. Indien er zich eender welk probleem voordoet bij het kijken van de gekozen film, dan kan de Deelnemer zich rechtsreeks tot UniversCiné wenden via het volgende e-mailadres: support@universcine.be

Aansprakelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.

De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

PepsiCo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden. PepsiCo is niet aansprakelijk voor fraude van (potentiele) deelnemers en sluit alle verdere aansprakelijkheid uit, voor zover wettelijk toegestaan.

Slotbepalingen

Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

De Organisator zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op elk moment kan een deelnemer toegang vragen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en kunnen deze op verzoek worden aangepast of verwijderd. De informaties worden enkel gebruikt voor deze Actie, tenzij de deelnemer zijn akkoord geeft om zijn/haar gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden.

De deelnemer moet ook de gebruiks- en andere condities en voorwaarden van Univer Ciné (zoals bv. Privacy policy) in acht nemen.

Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1930 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.

lays_contact_page_mobile